Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ


Ηλεκτρονικη Βεβαίωση Ανεργίας και Επιδότησης ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος φορέας για την καταγραφή και πιστοποίηση της ανεργίας. Το διάστημα της εγγεγραμμένης ανεργίας αποτελεί κριτήριο για τη μοριοδότηση υποψηφίων σε διαδικασίες επιλογής καθώς και  κριτήριο φορολογικών απαλλαγών ή κοινωνικών διευκολύνσεων.

Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να εξυπηρετήσει το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ανέργων, αναπτύσσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπλουτίζοντας τη Διαδικτυακή του Πύλη με νέες εφαρμογές προς εξυπηρέτηση των ανέργων. Η καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος και η on-line αναζήτηση εργασίας, η έγκαιρη πληροφόρηση για όλες τις δράσεις του Οργανισμού, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης, η απευθείας υποβολή ερωτημάτων είναι ενδεικτικά κάποιες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Portal.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου