Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους πτυχιούχους 2013

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους πτυχιούχους 2013

Με αφορμή το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους πτυχιούχους για το 2013  που παρέχει επιδότηση σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη 2.200 ανέργων έως 35 ετών ο διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε:

«Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που έχουν σαν σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους
επιστήμονες, έτσι ώστε να υποστηριχθεί και να μη χαθεί το αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας.

Σε πρώτη φάση ακόμη 2.200 επιστήμονες θα απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η νέα αυτή μορφή προγραμμάτων απασχόλησης θα
συνεχισθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Ο πόλεμος κατά της ανεργίας είναι συνεχής»

Ακολουθεί το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους πτυχιούχους 2013

Συγκεκριμένα ξεκίνησε σήμερα στις 19-9-2013 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιδότηση σε επιχειρήσεις για  πρόοσλήψεις ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών».

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιδότηση σε επιχειρήσεις στοχεύει στην απασχόληση 2.200 (επιπλέον των 5.000 που είχαν αρχικά προκηρυχθεί σύμφωνα με την με αριθμ. Β118758/5-6-2012 Δημόσια Πρόσκληση και καλύφθηκαν) νέων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες.

Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 € την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.

Διαβάστε περισσότερα Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους πτυχιούχους 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου