Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η αίτηση στα ΚΕΠ υποβάλλεται μόνο αυτοπροσώπως και δεν προβλέπεται υποβολή αίτησης από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Α. Εισοδηματικά 
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται έως 30.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο, 40.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 43.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο. 
Β. Ακίνητης περιουσίας
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και προστατευμένων τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν και να δηλώσουν τα ακόλουθα :
• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.
• Τους κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ (TAXISΝΕΤ) ή ένα από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων 5 ετών.
• Αντίγραφο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ).
• Τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας.
• Τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη (εφόσον υπάρχει μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης).
• Αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ο ΙΒΑΝ ξεκινάει με GR) – σημειώνουμε ότι ένας λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα δικαιούχο.
• Τον αριθμό κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πολυκατοικίας, εφόσον πρόκειται για πολυκατοικία.
• Τα χιλιοστά συμμετοχής του διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης).
Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών δηλώνουν στην εφαρμογή :
• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή.
• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει.
• Αριθμό κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Ονοματεπώνυμα και όροφο των ενοίκων της πολυκατοικίας.
• Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης της πολυκατοικίας.
Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της αίτησης και της παράδοσης στον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων.

Τα ΚΕΠ θα δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πολιτών μέχρι τις 30 Μαΐου 2014.
Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τηλεφωνική αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο τηλέφωνο 2104803131.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου