Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για αιρετούς και στελέχη στην Αυτοδιοίκηση

Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για αιρετούς και στελέχη στην Αυτοδιοίκηση Η EETAA έχει ανακοινώσει ένα εξ αποστάσεως προγράμματος κατάρτισης σε ζητήματα ολοκλήρωσης κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Prissm. Το πρόγραμμα παρέχεται στα αγγλικά και ενδείκνυται για επαγγελματίες-εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε τμήματα και διευθύνσεις που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και πολιτικών. Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει μια ολοκληρωμένη βασική γνώση και κατανόηση των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση. Πρόκειται για ένα διαδραστικό, μαθητοκεντρικό πρόγραμμα που, σεβόμενο τους ατομικούς ρυθμούς μάθησης, οργανώνεται σε 5 θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: Εισαγωγή στην Ολοκλήρωση, Αναδυόμενοι κίνδυνοι και ευκαιρίες της στρατηγικής ολοκλήρωσης, Ανάλυση Αναγκών, Διευθέτηση της σχετικής με την Ολοκλήρωση Αναδιοργάνωση., Παραδείγματα και Μελέτες Περίπτωσης. Υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να είναι αιρετοί και εργαζόμενοι (διευθυντικό, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό) στην τοπική αυτοδιοίκηση σε διευθύνσεις/ τμήματα, αλλά και νομικά πρόσωπα και οργανισμούς που εποπτεύονται από την ΤΑ. Το πρόγραμμα προσφέρει μια πληθώρα από παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014, είναι δωρεάν και προσβάσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://etraining.prissm-eu.com/. Πιστοποιητικά συμμετοχής θα δοθούν με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον β΄ κύκλο: 20/11/2014

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου