Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Πως θα γίνει η επιστροφή φόρου το 2013

Πως θα γίνει η επιστροφή φόρου το 2013


Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Γ.Μαυραγάνη καθορίζεται η διαδικασία για την επιστροφή φόρου 2013 στους δικαιούχους .Η διαδικασία που διευκρινίζεται με την εγκύκλιο αφορά την επιστροφή φόρου σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος και στην περίπτωση που δεν είναι φορολογικά ενήμερος .Επίσης καθορίζεται το πως θα γίνει η επιστροφή του φόρου 2013 σε όσους μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων απαιτείται έλεγχος των δικαιολογητικών .

Τι προβλέπεται για την επιστροφή φόρου 2013

Με την υποβολή ηλεκτρονικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 και επομένων ετών, η Γ.Γ.Π.Σ. προβαίνει στην διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούνται σε αυτή και ανάλογα με το αποτέλεσμα της διασταύρωσης κατατάσσει τις δηλώσεις σε δύο κατηγορίες, ως ακολούθως:


Δείτε περισσότερα Επιστροφή φόρου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου