Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Η προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016

Η προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016

Εκδόθηκε το προσχέδιο της προκήρυξης απο την ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής ή όπως είθισται να λέγεται Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2015 - 2016. Συγκεκριμένα το προσχέδιο της προκήρυξης της ΕΕΤΑΑ δεν αναφέρει ακόμη τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απο τους γονείς για τους παιδικούς σταθμούς αφού είναι το προσχέδιο του προγράμματος το οποίο τίθεται σε διαβούλευση και οι ημερομηνίες έναρξης των αιτήσεω θα γνωστοποιηθούν με την κανονική προκήρυξη ενώ ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Το προσχέδιο της προκήρυξης για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016 αναφέρει τα κάτωθι:
Η ΕΕΤΑΑ προσκαλεί •    Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και •    Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία •    Τα Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια παιδιών •    Τα Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Για τους άνδρες, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις μητέρες και επιπλέον η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας (όπου απαιτείται). Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες - πατέρες. Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ): -    Επιδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας (Ν.Θ.Ε.). -    Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.), -    Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας -    Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης -    Προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης.
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
Δείτε την προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου